Leverans och betalningsvillkor när du köper ett Peltoniemi kök 

  1. När du ingår avtal om köp med Peltoniemi köks återförsäljare gäller konsumentköplagen (1990:932)
  2. Återförsäljare förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på köparen.
  3. Alla våra inredningar tillverkas exklusivt och speciellt till köparen. Vid beställning tas därför en handpenning om 20%. Resterande slutbetalning görs vid leverans.
  4. I alla offererade priser ingår alltid moms och frakt hem till din dörr 
  5. Om en beställning avbokas av köparen och produkterna redan börjat tillverkas i fabrik har återförsäljaren rätt att kräva ersättning för de kostnader och förluster som uppkommit i samband med detta.
  6. I köpet ingår inte demontering och återvinning av köpares befintliga kök , om inte detta speciellt överenskommits.
  7. Eventuella fel i leverans skall så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Peltoniemis återförsäljare
  8. Eftersom alla produkter tillverkas på beställning så varierar leveranstid. Vanligtvis levererar vi inom 3-8 veckor
  9. Vid delleverans har köparen rätt att hålla inne en summa motsvarande värdet av det som återstår att leverera, men skyldighet att betala det som levererats.